چشم انداز شرکت مهیا پنجره

ما اهداف، چشم انداز و استراتژی فروش مشخصی داریم که بر مبنای ارایه کار و خدمات در حد عالی و متمایز از سایرین برای مشتریان تهیه شده اند تا بتوانیم رضایت مشتریان را به دست آوریم.

در این راستا شرکت مهیاپنجره همکاری مشترکی را با شرکت های درجه یک تولید کننده مواد اولیه و مشخصاً پروفیل آغاز نمود که حاصل آن اخذ نمایندگی VIP از شرکت های ویستا بست و سیندژ است.