پروژه ویلائی سی سنگان

مشخصات پروژه
نام پروژه
پروژه ویلائی سی سنگان ،
محل پروژه
مازندران - سی سنگان ،
نوع بهسازی
نوسازی،
کاربری ساختمان
مسکونی،