پروژه سعادت آباد

مشخصات پروژه
نام پروژه
پروژه سعادت آباد،
محل پروژه
تهران , سعادت آباد،
نوع بهسازی
بازسازی،
کاربری ساختمان
مسکونی،