پروژه خیابان شیخ بهایی

مشخصات پروژه
نام پروژه
پروژه خیابان شیخ بهایی،
محل پروژه
تهران , شیخ بهایی،
نوع بهسازی
بازسازی،
کاربری ساختمان
مسکونی،