پروژه خاص ویلایی با پنجره های سایز بزرگ

مشخصات پروژه
نام پروژه
پروژه خاص ویلایی با پنجره های سایز بزرگ،
محل اجرا
کرج , محمدشهر،