ضمانت

علاوه بر ضمانت پروفیل ، شرکت مهیا پنجره به مدت 5 سال تمامی تولیدات خود را در مقابل اشکالات فنی ،شامل تغییر شکل و تغییر رنگ پنجره و یراق آلات که ناشی از عوامل غیر عمدی میباشد ضمانت میکند.