یازدهمین نمایشگاه درب و پنجره

یازدهمین نمایشگاه درب و پنجره

حضور شرکت مهیا پنجره تولید کننده درب و پنجره های یوپی وی سی با دستگاه های تمام اتوماتیک آلمانی (الوماتک) در یازدهمین نمایشگاه درب و پنجره و صنایع وابسته ، سالن خلیج فارس غرفه 4