تبریک

تبریک

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد

آوای خوش هزار تقدیم تو باد

گویند که لحظه ایست روییدن عشق

آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. شرکت مهیا پنجره پیشاپیش فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را به همه شما عزیزان تبریک عرض می نماید.

"مهیا پنجره همراه همیشگی شما"